Pămîntul altor OAMENI / Land of other PEOPLE, de/by Alexandru RAEVSCHI

- – – scroll down for English – – -

RO

 

Pământul altor OAMENI – instalație multimedia

Miercuri, 26 mai 2010, ora 18:00, Alexandru RAEVSCHI şi Asociaţia Tinerilor Plasticieni Oberliht va invită la ARThotel unde va fi prezentat proiectul Pământul altor OAMENI.

adresa: str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chişinău, Republica Moldova
perioada: 27, 28, 31 mai / 1, 2 iunie 2010, orele 15:00-18:00
telefon de contact: 079-446-446

În baza oricărei realităţi sociale este limba. În conformitate cu limba se înţelege acea structură care decurge din discursul influenţat de ordinea obişnuită a relaţiilor sociale. Anume ordinea relaţiilor sociale conferă acea circumstanţă, care menţine sensul, sensul ce oferă sentimentul că fiecare din noi “reprezintă o parte a lumii proprii, o parte a familiei sale şi ceea ce o înconjoară”.
Acţiunea stimulatoare direcţionată spre apropierea celor două regiuni, Rep. Moldova şi Transnistria, serveşte motivului de a realiza două expoziţii la Chişinău şi Tiraspol.

În urma expoziţiilor va fi organizată o masă rotundă la Chişinău.
La eveniment vor participa artiştii implicaţi în proiect din partea transnistreană şi  moldovenească, precum şi unii politicieni, economişti, jurnalişti, analişti şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile din aceste regiuni.

Acest proiect este susţinut de: Centrul rusesc pentru ştiinţă şi cultură, Ambasada Rusiei în Republica Moldova, Asociaţia Tinerilor Plasticieni «Oberliht», Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Centrul de artă contemporană KSA:K, Revista „АРТ и ШОК”.

EN

Land of other PEOPLE – multimedia installation

Wednesday, May 26, 2010, at 6 pm Alexandru RAEVSCHI and the Moldova Young Artists Association Oberliht invite you at the personal exhibition Land of other PEOPLE at ARThotel.

address: Gh. Asachi str., 53/1, lit. “A”, Chişinău, Rep. of Moldova
period: May 27, 28, 31 / June 1, 2, from 3 to 6 pm
contact phone: 079-446-446

The basis of any social reality is language. Under the language, we understand the structure arising from the speech under the influence of the usual order of social relations. Namely the order of social relations provides a fact, which is keeping the meaning, the meaning bestowed a sense of what each of us is “part of their world, part of his small family and the fact that it surrounds”.
The stimulating movement toward rapprochement between the two regions, Republic of Moldova and Transnistria, will serve the realization of two exhibitions, in Chisinau and the second will be held in Tiraspol.

After the exhibitions will be hold a round table in Chisinau.
The event will be attended by the artists involved in the project with Transnistrian and the Moldavian side, as well as some politicians, economists, journalists, analysts and other representatives of civil society from these regions.

This project is supported by: Russian Center for Science and Culture, Russian Embassy in the Republic of Moldova, The Moldova Young Artists Association “Oberliht“, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Moldova, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Center for contemporary art KSA:K, The magazine “Art and Shock“.

Tags :