Un Parc pentru Comunitate – atelier de desen / People’s Park – drawing workshop

Un Parc pentru Comunitate – atelier de desen

ARThotel
18/01, 25/01 și 1/02 2014
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chișinău

Sîmbetele trecute – 18/01, 25/01 și 1/02 – la ARTHotel a avut loc atelierul de desen legat de parcul aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei/I. Zaikin (harta) la care au luat parte tineri artiști, arhitecți, designeri, sociologi, istorici și antropologi. Cu carioca, creioanele și alte materiale de desen fiecare a putut să-și exprime impresiile și să contribuie la crearea unei viziuni comune pentru acest parc aflat într-o situație precară. În total, mai mult de 20 de persoane au contribuit cu idei și sugestii pentru amenajarea și transformarea acestui parc într-un loc public viu, ce ar răspunde mai bine nevoilor chișinăuienilor.

Dorim să invităm toți doritorii să viziteze parcul Sf. Andrei / I. Zaikin și să se alăture grupului de inițiativă prin a lua parte la următoarele întîlniri. Pentru detalii ne puteți contacta la vladimir(a)oberliht.org.md

– – –

People’s Park – drawing workshop

ARThotel
18th, 25th January and 1st of February 2014
Asachi Street 53/1, “A’’, Chisinau

Last three Saturdays – on 18th and 25th January and 1st of February a drawing workshop, in which took part young artists, architects, designers, sociologists, historians and anthropologists was carried out at ARThotel. It was focused on the park area located at the intersection of Sf. Andrei and I. Zaikin streets (map). Each participant could make use of basic materials like pens, pencils and markers in order to express his/her impressions and contribute to a shared vision for this park that currently faces a precarious situation. At this point more than 20 people have participated with ideas and suggestions for the development and transformation of the park in a public live space that would better respond to the needs of Chisinau inhabitants.

We invite everybody who is interested to visit the Sf. Andrei / I. Zaikin park and join the initiative group by taking part in the following meetings. For more details, please contact us at: vladimir(a)oberliht.org.md

fotografii de Mariana ȘEREMET

Acest atelier este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

Tags : , ,