Rolul arhivelor în activitatea organizațiilor independente de cultură – un atelier condus de Miljenka BULJEVIC [HR] / The role of archives in the activity of independent culture organizations – workshop, 28 ianuarie 2015, ora 15:00

IMG_7519_edit_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Rolul arhivelor în activitatea organizațiilor independente de cultură – un atelier condus de Miljenka BULJEVIC

ARThotel

28 ianuarie 2015, ora 15:00
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chisinau
harta

Organizaţiile culturale independente deseori nu au arhive sistematice şi funcţionale şi memoria organizaţională este de obicei abordată prin istoria orală sau nu este atinsă în niciun fel. Majoritatea materialelor produse de către aceste organizaţii sunt greu de accesat şi informaţia este verificată cu dificultate. Pentru a colecta cunoaştere, informaţie şi materiale create de scena culturală independentă în Croaţia, Centrul de documentare a culturii independente a fost stabilit de către două organizaţii independente bazate în Zagreb, Kulturtreger şi Kurziv.
Atelierul va aborda subiectul autodocumentării şi memoriei organizaţionale prin exemple ale Centrului de documentare a culturii independente. Acesta va transfera o parte din cunoaşterea practică acumulată prin activitatea Centrului orientată spre stabilirea unui model funcţional şi autodocumentarea organizaţiilor independente. Atelierul va fi facilitat de Miljenka BULJEVIC. Vă rugăm să vă aduceţi laptopurile şi cel puţin 3-4 exemple de materiale produse de organizaţia dumneavoastră (postere, cărţi, flyere, fişiere digitale etc.)

Miljenka BULJEVIC este un actor cultural şi traducător. Ea este cofondatoarea Asociaţiei Kulturtreger care gestionează clubul literar Booksa în Zagreb şi Centrul pentru documentarea culturii independente. Ea este de asemenea preşedinta Alianţei Operaţiune Oraş, o asociaţie alcătuită din 35 organizaţii bazate în Zagreb active în domeniul culturii independente şi al tineretului. În 2009, oraşul Zagreb şi Alianţa au fondat împreună Centrul pentru Cultură Independentă şi Tineret din Zagreb – POGON, o instituţie publică ce oferă servicii de bază şi gestionează infrastructura pentru programe ale societăţii civile.

Pentru a lua parte la atelier transmiteți o scrisoare de intenție pînă la 25 ianuarie 2015, prezentînd organizația/inițiativa în care activați și un proiect de lucru cu arhivele, la următoarea adresă de email: vladimir(a)oberliht.org.md

– – –

Acest atelier este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Culture 2 Commons (Croația) și are drept scop să fortifice capacitățile organizațiilor culturale din Moldova care activează independent. Atelierul este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul noului său program: Conectînd Cultura, Comunitățile și Democrația.

EN

– – – – -

The role of archives in the activity of independent culture organizations – a workshop by Miljenka BULJEVIC [HR]

ARThotel
January 28, 2015, 3 pm

Gh. Asachi str., 53/1, lit. “A”, Chisinau
map

Independent cultural organizations usually don’t have systematic and functional archives and organizational memory is generally tackled through oral history or not at all. Majority of materials produced by these organizations is hard to access and information is difficult to check. In order to collect knowledge, information and materials created on the independent cultural scene in Croatia, Center for documenting independent culture was established in 2011 by two Zagreb based organizations Kulturtreger and Kurziv.
The workshop will address the issue of selfdocumenting and presenting organizational memory through example of the Center for documenting independent culture. It will transfer a part of practical knowledge gained through the work of the Center aimed at establishing sustainable model of selfdocumenting of independent organizations. The workshop will be facilitated by Miljenka BULJEVIC. Please bring your laptops and at least 3-4 examples of materials your organization has produced (posters, books, flyers, digital files etc.)

Miljenka BULJEVIC is a cultural operator and translator. She is co-founder of the Association Kulturtreger which runs literary club Booksa in Zagreb and the Center for documenting independent culture. She is also the chairwoman of Alliance Operation City, an association of 35 Zagreb based organizations active in the field of independent culture and youth. In 2009, the City of Zagreb and the Alliance co-founded Zagreb center for Independent Culture and Youth – POGON, a public institution that provides basic services and manage infrastructure for programs of civil society organizations.

To take part in the workshop please send an expression of interest till January 25, 2015, please present your organization/initiative and propose a project for working with the archives to this email: vladimir(a)oberliht.org.md.

- – -

This workshop is organized by Oberliht Association in partnership with Culture 2 Commons (Croatia) and it aims to fortify the capacities of independent culture organizations from Moldova. The workshop is supported by the European Cultural Foundation in the frame of its new program: Connecting Culture, Communities and Democracy

ecf_logo_screen_ECF_logo_small

Tags : , , ,