Strategii Creative între Artă și Cotidian – prezentare publică cu participarea lui Roman PETRUNIAK / Creative Strategies Between Art and The Everyday – public presentation by Roman PETRUNIAK

— scroll down for English —

RO

Strategii Creative între Artă și Cotidian – prezentare publică

cu participarea lui Roman PETRUNIAK [US]

Vineri, 26 martie 2010, 18:00

Roman Petruniak este un istoric şi critic de artă, curator şi artist din Chicago, IL. Intre 2007 şi 2009 a activat în calitate de curator la Institutului Ucrainean de Artă Modernă (http://www.uima-chicago.org). În 2007 a fondat InCUBATE (http://www.incubate-chicago.org), care reprezintă un colectiv curatorial, un program de reședințe şi un institut de cercetări experimentale, cu scopul inițierii unor modele noi de gîndire în vederea obținerii suportului financiar pentru activități creative. În prezent, Roman locuieşte în Kiev, în calitate de bursier Fulbright, unde realizează o cercetare a suportului și infrastructurii puse în sprijinul artei contemporane social-progresive din Ucraina.

Prin activitatea sa Petruniak deseori problematizează doctrinele tradiţionale despre artă, administrarea artei şi viaţa de zi cu zi. Cercetările sale ridică o serie de întrebări: Ce posibilităţi noi pot apărea atunci când aceste delimitări sînt dizolvate? Ce tipuri noi de strategii creative pot fi dezvoltate pentru segmentul dintre artă şi cotidian?

În cadrul prezentării Roman va vorbi despre colaborarea sa cu InCUBATE şi despre activitatea sa de la Kiev unde se afla în acest moment în calitate de bursier Fulbright. El va descrie în mod special un nou program numit “Supa de Dumincă” (http://borshch.newcitizen.org.ua) – program bilunar de mese comunitare şi granturi alternative conceput ca o metodă Fă-o-Singur (Do-It-Yourself) pentru a genera fonduri destinate proiectelor creative.

EN

Creative Strategies Between Art and The Everyday – public presentation

by Roman PETRUNIAK [US]

Friday, 26th of March 2010, 6 pm

Roman Petruniak is an art historian, curator, critic and artist from Chicago, IL.  Between 2007 and 2009, he was the curator of exhibitions at the Ukrainian Institute of Modern Art (http://www.uima-chicago.org).  In 2007 he founded InCUBATE (http://www.incubate-chicago.org), a curatorial collective, artist residency program and experimental research institute seeking to develop new ways of thinking about financial support for creative activities.  Currently he is living in Kyiv on a Fulbright Scholarship to study the infrastructural support of socially progressive contemporary art in Ukraine.

The work of Petruniak often complicates the traditional definitions of art, arts administration, and everyday life.  His research asks the questions:  What new possibilities can arise when these boundaries are blurred?  What new types of creative strategies may be developed in the space between art and the everyday?

In the presentation Roman will introduce his work with InCUBATE, as well as give some information about his current work as Fulbright scholar in Kyiv.  He will especially describe a new program in Kiev called “Sunday Borsch” (http://borshch.newcitizen.org.ua), a bi-monthly community meal and alternative granting program designed as a DIY method of providing financial support to creative projects.

Tags : , , , , , , ,