CHISINAU CIRCUMVENTION – progresul artistic şi social în regiunile periferice / art and social progress in peripheral regions

CHISINAU CIRCUMVENTION – progresul artistic şi social în regiunile periferice / art and social progress in peripheral regions

Expoziție cu participarea artiștilor /
exhibition with participating artists:

Lado DARAKHVELIDZE [GE]
Åsa ELZEN [SE]
Klas ERIKSSON [SE]
Giorgi KEVLE [GE]
Daniel SEGERBERG [SE]

ARThotel
8 noiembrie 2011, ora 16:00

str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chisinau
punct de intilnire / meeting point:
http://arthotel.oberliht.org/map
program: 8-25 noiembrie 2011
marți-vineri, 14:00-18:00
detalii la: 286317

intrare liberă / free entrance

afiș PDF / poster

RO
– – – – -

CHISINAU CIRCUMVENTION – progresul artistic şi social în regiunile periferice

Conferinţă, Chişinău, Republica Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
str. A. Mateevici 60, blocul principal, Sala de Conferinţe – 511
9 – 10 noiembrie 2011, 11-18:00

Această conferinţă a fost concepută ca o platformă de colaborare între artişti, manageri de artă şi curatori pentru a se întalni și face schimb de experienţe. Evenimentul este axat pe dezvoltarea cooperării trans-regionale între iniţiativele independente de artă localizate în spațiul post-sovietic, dar și celor din afara lor. Tema principală a conferinţei este modul în care arta poate funcţiona ca o forţă de propulsie pentru progresul social în ţările în care instituţiile culturale nu sunt neapărat acelea de care poţi depinde sau la care te poţi afilia. Cum artiştii tratează subiectul progresului social? Ce dificultăţi există acolo unde producătorii de artă activează sau de unde provin și ce practici artistice le pot circumscrie?

Artiştii invitaţi, curatorii şi managerii de artă din Suedia, Georgia, Belarus şi Republica Moldova vor vorbi despre strategii cu privire la modul de a opera în regiunile periferice în raport cu propria activitate. Cum ar putea o iniţiativă artistică să funcţioneze autonom? Cum poate fi organizată producţia şi dezvoltat discursul artistic, în contextul în care piaţa de artă este inexistentă? Acestea sunt întrebările existenţiale pe care artiştii şi producătorii de cultură le-au vehiculat în ultimile decenii, într-o zonă unde noţiunea de tranziţie s-a transformat în context.

După conferinţa din septembrie 2011, organizată la Kalmar, sa mizat pe un număr de zece colaborări ce vor fi demarate în colaborare cu artiştii din ţările invitate. Intenţia acestei conferinţe ca şi a inițiatorilor – Kalmar Konstmuseum (http://www.kalmarkonstmuseum.se), KSAK Centrul pentru Artă Contemporană (http://www.art.md), Asociaţia Tinerilor Artiști Oberliht (http://oberliht.com), organizată cu sprijinul proiectului Forţa Creatoare al Institutului Suedez, este ca această reuniune să contribuie la iniţierea unor noi proiecte de colaborare între participanţi.

Pe lângă Conferinţă va fi organizată şi o Expoziţie, cu participarea artiştilor implicaţi în conferinţă, curatoriată de Ştefan Rusu şi Martin Schibli. Deschiderea va avea loc marţi, 8 noiembrie 2011, ora 16:00 la ARThotel (str. Gh. Asachi nr. 53/1, lit “A”, Chişinău) şi la Muzeul Zemstvei (str. Schiusev nr. 103, Chisinau), la ora 19.00 susținută de o proiecție care va avea loc miercuri, 9 noiembrie 2011, ora: 18:00 și de o prezentare care va avea loc joi, 10 noiembrie 2011, ora 14:00 la APARTAMENT DESCHIS (str. Bucuresti 68/1, Chișinău).

Comunicări: Lado Darakhvelidze (GE), Lilia Dragneva (MD), Asa Elzen (SE)​​, Klas Eriksson (SE)​​, Tatiana Fiodorova (MD), Asa Jungnelius (SE), Johanna Karlin (SE)​​, Giorgi Kevlishvili (GE), Max Kuzmenko (MD), Martin Schibli (SE)​​, Daniel Segerberg (SE)​​, Irina Solomatina (BY), Giorgi Tabatadze (GE), Vadim Ţigănaş (MD), Vladimir Us (MD).

Proiectul este realizat cu sprijinul: Institutului Suedez, Centrului pentru Artă Contemporană KSAK, Asociaţiei Tinerilor Artiști Oberliht

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:
Director de Expoziţii: Martin Schibli, martin.schibli(a)kalmarkonstmuseum.se
Coordonator: Ola Carlsson, ola.carlsson(a)kalmarkonstmuseum.se

Imagini de la vernisaj, ARThotel / images from the opening


EN
– – – – -

CHISINAU CIRCUMVENTION – art and social progress in peripheral regions

Conference, Chisinau, the Republic of Moldova
Moldova State University, str. A. Mateevici 60, Main Building, Conference Room – 511
November 9th and 10th, 2011, 11 am – 6 pm

This conference was created as a networking platform for the future, for artists, art managers and curators to meet and share experiences. The event is focused on developing cross-regional cooperation among independent art initiatives from post-Soviet countries and beyond. The main theme for the conference is how art can work as a propelling force for social progress in countries where cultural institutions are not necessarily something you can depend on. How do artists work with questions of social progress? What difficulties are there where the art producers work or come from regarding the artistic practice that needs to be circumvented?

The invited artists, curators and art managers from Sweden, Georgia, Belarus and the Republic of Moldova will talk about their strategies on how to operate in peripheral regions in relation to their own work. How could an art initiative operate autonomously? How can you organize production and develop art discourse in the context of a nonexistent art market? These are the existential questions that artists and producers of culture has dealt with for decades, where a notion of transition is a given context.

After the conference in Kalmar in September we counted ten newly created collaborations involving artists from invited countries. It is the intention of the conference and its contributors Kalmar konstmuseum (http://www.kalmarkonstmuseum.se), KSAK Center for Contemporary art (http://www.art.md), the Young Artists Association Oberliht (http://oberliht.com), with support from the Creative Force project of the Swedish Institute, that the meetings between the attendees will lead to new collaborative projects.

In the frame of the Conference an Exhibition with participating artists involved in the conference and curated by Ştefan Rusu and Martin Schibli will be organized. It will open on Tuesday, November 8, 2011, at 4 pm at ARThotel (Gh. Asachi str. nr. 53/1, lit “A”, Chisinau) and at 7 pm at Muzeul Zemstvei (A. Schiusev str. nr. 103, Chisinau), complemented by a screening that will take place on Wednesday, November 9, 2011, at 6 pm and by a presentation that will take place on Thursday, November 10, 2011, at 2 pm at FLAT SPACE (Bucuresti str. nr. 68/1, Chisinau).

Speakers: Lado Darakhvelidze (GE), Lilia Dragneva (MD), Asa Elzen (SE)​​, Klas Eriksson (SE)​​, Tatiana Fiodorova (MD), Asa Jungnelius (SE), Johanna Karlin (SE)​​, Giorgi Kevlishvili (GE), Max Kuzmenko (MD), Martin Schibli (SE)​​, Daniel Segerberg (SE)​​, Irina Solomatina (BY), Giorgi Tabatadze (GE), Vadim Ţigănaş (MD), Vladimir Us (MD).

With grateful support from: Swedish Institute, KSAK Center for Contemporary art, Young Artists Association Oberliht

For further information please contact:
Director of Exhibitions: Martin Schibli, martin.schibli(a)kalmarkonstmuseum.se
Coordinator: Ola Carlsson, ola.carlsson(a)kalmarkonstmuseum.se

Imagini de la expoziția Chisinau Circumvention / exhibition


Tags : , , , , ,